Toppers-X
2021 - 2022
Toppers

SAUMYA BAJPAI
97.6%

MEGHA VERMA
97%

ANJALI YADAV
97%

AASTHA JAISWAL
96.6%
Meritorious

SHREYA PANDEY
96.4%

SHIFA KHAN
96.4%

KHUSHI GUPTA
95.4%

PRANJAL SINGH
95.4%

SHRUTI TRIPATHI
95%

RAN VIJAY TIWARI
94.8%

KIRAN
94.4%

KAUSHIK CHATURVEDI
94.2%

RUSHMI MUKHERJEE
93.8%

SHIVAM SINGH
93.4%

ALABHYA KUMAR
93%

AASHIKA JAISWAL
92.8%

ABHISHEK KUMAR
92.8%

PRASHANT
92.6%

ALAKH SETH
90.4%

ANUSTHA PATEL
90.2%

HARSH GUPTA
90.2%

SADHWI
90%

NAITIK GOEL
90%

VANYA TIWARI
89.6%
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017
Enter School Code
‘SHCSOB’